Checklist Inkomstenbelasting

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING 2016

Samenwoners zijn alleen en verplicht fiscaal partner als zij aan één of meer van deze voorwaarden voldoen:

 • Beide partners zijn meerderjarig en hebben samen een notarieel samenlevingscontract
 • De partners hebben samen een kind of één van de partners heeft een kind dat andere partner heeft erkend
 • Op het adres is een minderjarig kind van één van beide partners ingeschreven
 • U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds
 • U bent beiden eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is

Als u duurzaam gescheiden leeft eindigt het fiscaal partnerschap op het moment dat er een verzoek tot scheiding is ingediend bij de rechter en u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie.

 

Persoonlijke gegevens

 • Controle adresgegevens en bankrekeningnummer
 • Voorletters, geboortedata en sofinummers van kinderen die op 1 januari 2016 jonger dan 18 waren
 • Trouwdatum / datum samenwonen indien dit in 2016 gebeurde
 • Voorlopige aanslagen/teruggaven 2016 (het maandelijks betaalde/ontvangen bedrag)
 • Beschikkingen zorgtoeslag en/of kindgebonden budget 2016 (het maandelijks ontvangen bedrag)

 

 

Belastbaar inkomen uit werk en woning (Box 1)

 • Jaaropgave(n). Controleer of u alle jaaropgaven heeft ontvangen. Wanneer wij niet alle jaaropgaven van u ontvangen kan het zijn dat u te veel belastinggeld krijgt uitbetaald, en later terug moet betalen
 • Overzicht ontvangen alimentatie voor uzelf (niet voor uw kinderen)
 • Overzicht periodieke uitkeringen, bijv. voor een premiekoopwoning
 • Inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals bijverdiensten, freelance werkzaamheden of alphawerk
 • WOZ-waarde eigen woning (van de aanslag onroerend zaakbelasting 2016, niet de nieuwe aanslag van 2017)
 • Jaaropgave(s) hypotheekrente, afrekening notaris voor hypotheekakte, taxatiekosten en verhuisdatum
 • Overzicht betaalde lijfrentepremies + overzicht pensioenaangroei voorgaand jaar. Wijziging of beëindiging van de premiebetaling s.v.p. aan ons doorgeven!
 • Overzicht arbeidsongeschiktheidsverzekeringspremies (ook het aov deel van een woonlastenbeschermer!)

 

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (Box 3)

 • Beginsaldi banktegoeden, aandelen, obligaties, onroerende zaken (behalve eigen woning) en schulden indien het totaal aan bezittingen minus de schulden meer dan € 24.437 (bij fiscale partners € 48.874). Het extra heffingsvrij vermogen voor ouderen is met ingang van 2016 vervallen
 • Overzicht betaalde dividend- en/of kansspelbelasting

 

Gezamenlijke posten

 • Betaalde alimentatie voor uw ex-partner (niet voor kinderen, de aftrek levensonderhoud kinderen is afgeschaft)
 • Noodzakelijke uitgaven voor studie / scholing voor de uitoefening van een beroep (boven de drempel van € 250).
 • Overzicht giften (kerkelijke bijdragen, giften / contributies aan goede doelen).
 • Ziektekosten voor u zelf, uw partner, kinderen jonger dan 27 jaar, of ernstig gehandicapte personen waarmee u in gezinsverband woont en die aanspraak maken voor opname in een AWBZ instelling:
  • Geneeskundige hulp, zoals eigen bijdragen voor huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut, ziekenhuis, of door een arts voorgeschreven acupunctuur, revalidatie, logopedie en homeopathie
  • Reiskosten voor bezoek aan gezinsleden die langer dan 4 weken ziek waren (enkele reis meer dan 10 kilometer, € 0,19 per kilometer bij gebruik eigen vervoer, werkelijke kosten bij gebruik OV)
  • Kosten van door artsen voorgeschreven medicijnen
  • Hulpmiddelen, zoals steunzolen, kunstgebit en prothesen, gehoorapparaat, rolstoel, blindengeleidehond, traplift; ook het onderhoud, reparatie en verzekering hiervan (batterijen, steradent, enz.), en huur van verpleegartikelen van de kruisvereniging
  • Reiskosten naar artsen, ziekenhuis, apotheek, orthodontist, etc. (werkelijke kilometerprijs)
  • Extra vervoerskosten door ziekte of handicap
  • Kosten, onderhoud en verzekering van aanpassingen op medisch voorschrift aan uw auto of fiets
  • Door een arts of erkende diëtist voorgeschreven dieet (maximaal 1 dieet per ziektebeeld)
  • Uitgaven voor extra gezinshulp die niet onder de AWBZ en WMO (Cak) vallen
  • Kosten voor extra kleding en beddengoed (vaste bedragen)
  • Niet aftrekbaar zijn:
  • Zorgverzekeringen, het wettelijk en eigen risico, en door de verzekeraar vergoede ziektekosten
  • Uitgaven voor bevalling, kraamzorg, adoptie, begrafenis en crematie
  • Uitgaven voor brillen, lenzen en ooglaserbehandelingen, rollators, krukken, rolstoelen en scootmobielen
  • Kosten van aanpassingen aan uw woning, woonboot of woonwagen
  • Kosten voor geestelijke gezondheidszorg en dyslexiezorg voor personen jonger dan 18 jaar

Wanneer u een aangiftebrief hebt ontvangen bent u verplicht aangifte te doen. Wanneer u niet binnen de gestelde termijn aangifte doet kunt u een verzuimboete krijgen van € 227 per persoon. Dit kan bij herhaling oplopen tot € 984.

 
Downloads

Algemene voorwaarden
Kasboek in Excel
Factuurvereisten
Opgaaf rekeningnummer ondernemers
Contactgegevens

Jonkerlaan 2
7671 GM Vriezenveen
T 0546 - 659805
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK : 06061744
BTW: NL.8196.02.735.B.01
Handige links

Direct naar ons Administratiekantoor
Direct naar ons huizenaanbod
Direct naar ons Assurantie-& adviesbureau
© 2017  www.kerssies.com | Ontwerp en realisatie door Wdesigns.