Diensten voor particulieren

Aangifte inkomstenbelasting
Het invullen van uw belastingaangifte is vaak een lastige klus, waar u veel tijd aan kwijt bent. Dan is het handig om te weten dat wij onze diensten ook aan particulieren aanbieden. Dankzij onze ervaring met belastingaangiften en onze gedegen kennis van de laatste regels, kunnen wij uw aangifte efficiënt en grondig behandelen.
Dit levert u enerzijds een tijdswinst op, maar omdat we zo goed op de hoogte zijn van de regels die er bestaan, is de kans groot dat we uw aangifte beter uitvoeren dan wanneer u het zelf zou doen. Wij zorgen dat het maximale voor u er uit gehaald zal worden en we doen dit tegen een zeer redelijk tarief. Daarom hoeft u het voor de prijs niet te laten.

Voorlopige teruggave
Vanaf 2005 verzorgt de belastingdienst de voorlopige teruggave. De belastingdienst gaat hierbij uit van de gegevens zoals die zijn opgegeven bij de voorlopige teruggave van het voorgaande jaar. Is uw situatie vorig jaar veranderd of gaat dat dit jaar gebeuren, bijvoorbeeld door de aan- of verkoop van een huis, een hypotheekverhoging of sterk veranderde inkomsten, dan moet er een nieuw verzoek voor voorlopige teruggave ingediend worden.

Huurtoeslag
Vanaf 1 januari 2006 heeft de belastingdienst de uitvoering van de huursubsidie overgenomen van het ministerie van VROM.

    De belangrijkste veranderingen zijn:
  • De 'huursubsidie' heet vanaf 1 januari 'huurtoeslag'.
  • Het huurtoeslagjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
  • Er is geen 'peildatum' meer. Er wordt dus niet meer gekeken wat uw inkomen vorig jaar was. Het voorschot van de toeslag wordt gebaseerd op het verwachte inkomen in het betreffende jaar. De aanvrager moet dit inkomen zelf schatten.
  • Enkele begrippen en definities zijn veranderd of vernieuwd, zoals 'toeslagpartner' en 'medebewoners'.
  • De toeslag wordt uitbetaald in maandelijkse voorschotten, te beginnen in december 2005 voor januari 2006, met een eindafrekening in 2007.
  • De vangnetregeling is ververvallen vanaf 2006.
  • Als u in december de eerste maandelijkse toeslag wilt ontvangen moet uw aanvraag uiterlijk 1 november van het voorafgaande jaar bij de belastingdienst binnen zijn.

Vanaf 1 januari 2006 is er één zorgverzekering voor alle Nederlanders. Dit betekent dat mensen niet langer particulier of ziekenfondsverzekerd zijn. Ook de publiekrechtelijke regeling voor ambtenaren is vervallen. Dit staat geregeld in de Zorgverzekeringswet. De Eerste Kamer stemde op 14 juni 2005 in met de nieuwe wet. De zorgverzekering wordt door zorgverzekeraars ook vaak 'basisverzekering' of 'standaardverzekering' genoemd.

De dekking van de nieuwe zorgverzekering komt grotendeels overeen met het oude ziekenfondspakket. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren voor de behandelingen die buiten de zorgverzekering vallen.

Verplicht
Alle inwoners van Nederland zijn verplicht zich te verzekeren door bij een zorgverzekeraar een zorgverzekering af te sluiten. Verzekeraars zijn op hun beurt verplicht om iedereen die zich voor de verzekering aanmeldt, te accepteren. De overheid heeft een wettelijk standaardpakket samengesteld. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie.

Zorgtoeslag
De premie voor de zorgverzekering is circa 1100 euro per jaar per persoon. Om deze premie voor iedereen betaalbaar te houden, is er een zorgtoeslag. De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen. U kunt de zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Administratiekantoor Kerssies B.V. kan de aanvraag voor u verzorgen.

Kinderopvangtoeslag
Met ingang van 1 januari 2005 is de wet kinderopvang in werking getreden. Deze wet regelt dat ouders, werkgevers en overheid samen de kosten van kinderopvang betalen. Ouders komen alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming van de overheid als beide ouders werken, of als er sprake is van een alleenstaande werkende ouder. De nieuwe wet regelt dat de werkgevers samen maximaal 1/3 deel van de kinderopvang belastingvrij mogen vergoeden. Vaak betekent dit dat de werkgevers van elk van beide partners 1/6 deel vergoeden. Werkgevers zijn echter niet verplicht een bijdrage te leveren. Het restant (2/3 deel) van de kosten van de kinderopvang komt voor rekening van de ouders. Aan de hand van het gezamenlijke inkomen van de partners wordt de tegemoetkoming berekend die zij hiervoor van de overheid ontvangen. Hoe hoger dit gezamenlijke inkomen, hoe lager de overheidsbijdrage. Het rijk draagt bij tot een bepaald uurtarief. Het maximum-uurtarief voor dagopvang is in 2005 € 5,68 en voor buitenschoolse opvang € 6,13. Is het uurtarief hoger, dan moeten de ouders het meerdere zelf betalen.

Extra tegemoetkoming
Als de werkgevers samen minder dan 1/3 deel van de kosten voor kinderopvang vergoeden, hebben de ouders recht op een extra tegemoetkoming van het rijk. Ook deze is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van de beide partners. Alleenstaande ouders ontvangen geen werkgeversbijdrage voor kinderopvang via een echtgenoot of huisgenoot. Zij ontvangen een aanvullende tegemoetkoming van maximaal 1/6 deel van de totale kinderopvangkosten.

Uitbetaling in maandelijkse termijnen mogelijk

Ouders kunnen voor 30 november de tegemoetkoming voor het komende jaar aanvragen. Zij ontvangen deze dan vanaf januari in maandelijkse termijnen. Na afloop van het jaar moeten zij een opgave doen van hun werkelijke inkomens en kosten van kinderopvang, waarna er een afrekening volgt. Ouders kunnen er ook voor kiezen de volledige overheidsbijdrage na afloop van het jaar ineens te ontvangen.

 
Downloads

Algemene voorwaarden
Kasboek in Excel
Factuurvereisten
Opgaaf rekeningnummer ondernemers
Contactgegevens

Jonkerlaan 2
7671 GM Vriezenveen
T 0546 - 659805
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK : 06061744
BTW: NL.8196.02.735.B.01
Handige links

Direct naar ons Administratiekantoor
Direct naar ons huizenaanbod
Direct naar ons Assurantie-& adviesbureau
© 2017  www.kerssies.com | Ontwerp en realisatie door Wdesigns.